Partneri projektu

O

Partneři projektu mají široké a různorodé zkušenosti v oblasti práce s lidmi s mentálním postižením. Zejména v oblasti vzdělávání dospělých, autonomie a sebeurčení. Vzhledem k zájmu řady organizací vzdělávajících dospělé lidi s mentálním postižením jsme vytvořili partnerství tak, abychom dosáhli regionální vyváženosti a sdíleli navzájem své zkušenosti. Všichni partneři se ukázali jako úspěšní v předešlých projektech a mají zkušenosti s realizací projektů. Vybrané organizace mají také široké sítě kontaktů pro šíření výsledků projektu mezi dalšími organizacemi vzdělávající dospělé.

IE-logo-Text2

TOPSIDE
TOPSIDE+
O Inclusion Europe je evropská síť organizací zatupujících lidi s mentálním postižením a jejich rodiny v 36 zemích Evropských zemích. Od roku 1988, Inclusion usiluje o politiku začleňování, rovných příležitostí a plnou účast lidí s mentálním postižením ve všech aspektech společnosti.
Čtěte více
  O
adapei1

TOPSIDE+
logo_adapei

Founded in 1957, ADAPEI du Bas Rhin is a territorial Association in Alsace (France) of parents of people with intellectual disabilities and their friends.
1.000 adults supported in 23 services, in companies, in society and 450 employees regrouped around 20 professions.
Associative values are

  • Respect of the person’s dignity
  • Quality of the accommodation and the person’s project
  • Right to progress at their own pace
  • Involvement and full access to citizenship
  • Inclusion in the common environment

The association has been involved in European programs since 20 years in order to promote the integration of people with intellectual disabilities.
Read more

TOPSIDE+
logofenacerci

Founded in 1985, FENACERCI is a national federation which represents almost 50   cooperatives for the education and rehabilitation of people with special needs in Portugal. These facilities provide direct or indirect support to  approximately 5000 children, youths and adults with mental and multiple disability.

FENACERCI is a Public Service Organization and its main objectives are:

  • to promote the recognition of the rights of mentally disabled citizens,
  • together with their interests and those of their families;
  • to ensure that the care which is provided for them is always based on criteria of quality, dignity and appropriateness;
  • to discuss with political forces in central government and in other organizations with regard to both legislation and financial support, in order to improve the quality of services provided by Cerci’s;
  • to inform people and to motivate in them a change of attitude which will make it easier for people who are different to be integrated.

Making society aware that the integration of these people is a virtue to be defended, that their differences merit respect, and that their individual potentials are worthy consideration and should be made use of, these will continue to constitute the main thrust of FENACERCI’s development work.
Read more

  O
TOPSIDE+

Lebenshilfe Germany has more than 135.000 members, who are organised in 527 local and district associations of Lebenshilfe. Every federal state has its own Lebenshilfe state association. The federal association campaigns nationally for the concerns of people with mental disabilities and their families; its offices are located in Marburg and Berlin.

Committed to the self-help idea, Lebenshilfe is an independent and charitable association for people with intellectual disabilities, their families, experts and friends. Lebenshilfe is, on the one hand, the biggest representative of the interests of people with mental disabilities and their families and, on the other hand, offers more than 3.200 services and facilities specific support in all areas of life. The work of Lebenshilfe is supported nationally by a large number of volunteers and salaried employees.
Read more

TOPSIDE+
logo_viltis

The main objective of society “Viltis” is to be the main driving force, ensuring  equal and full participation of people with developmental disabilities in the life of society, to represent and protect the interests of these people and their families.

Lithuanian society of persons with mental disability “Viltis” from the very first days of its foundation in November 1989 bravely stated to return people with developmental disability into society. Since then the organization has initiated progressive reforms which were difficult to implement in practice.

Creating a network of services in the community for people with developmental disabilities and their families, the society “Viltis” constantly sought and seeks a dialogue with  legislative and executive governmental institutions, with relative organizations in Lithuania and abroad, as well as with the public.

Read more

 O
PentruVoi

TOPSIDE
logo_pentru_voi_EN
Pentru Voi

Pentru Voi je nezisková organizace, která v partnerské spolupráci s místní samosprávou a obcí Timisoara poskytuje komunitní sociální služby a hájí práva, začleňování a péči o osoby s mentálním postižením z Timisoary v Rumunsku.
Čtěte více

  O
Perspectief

TOPSIDE
Perspektief_logo
Perspectief

Perspectief je nezávislá síť organizací, která spolupracuje s lidmi se znevýhodněním, jejich rodinami a přáteli, aby pomohla všem lidem žít spokojený život. Perspectief zlepšuje lidem kvalitu jejich života a propojuje a inspiruje lidi a organizace pro téma inkluze a sebeurčení. V uplynulých 12½ letech se Perspectief vyvinula v centrum pro informace, podporu a poradenství pro inkluzi a sebeurčení v Holandsku.
Čtěte více

   O
ENABLE

TOPSIDE
ENABLE_Scotland_2_colour

ENABLE Scotland je dynamická charitativní organizace vedena svými členy. Bojujeme za lepší život pro děti a dospělé s mentálním postižením. Podporujeme lidi s mentálním postižením a jejich rodiny, aby mohli žít, pracovat a podílet se na životě ve svých komunitách.
Čtěte více

   O  
KVTL

TOPSIDE
Finland_kvtl

Posláním Inclusion Finland KVTL je poskytnout podporu svým členům, chránit a rozvíjet sociální rovnost a práva lidí s mentálním postižením a jejich rodin, a prosazovat pro ně zlepšení kvality jejich života.

Čtěte více

   O  
SANTOMAS

TOPSIDE
sttomas

Jsme nezisková, nevládní a nezávislá organizace otevřená veřejnosti. Spolupracujeme s veřejností, soukromou správou a organizacemi, abychom naplnili své poslání, kterým je: zlepšení kvality života lidí s mentálním postižením a života jejich rodin v kraji Osona, v Katalunii.

Čtěte více

   O
SPMP

TOPSIDE
logoCZ
Jsme celostátní nezisková organizace podporující lidi s mentálním postižením a jejich rodiny. Prosazujeme jejich práva a zájmy a hledáme nové cesty ke zlepšení kvality života těchto lidí. Děláme osvětové a vzdělávací aktivity pro odborníky i veřejnost. Podporujeme hnutí sebeobhájců a svépomocné skupiny mezi lidmi s mentálním postižením i jejich rodinami.
Čtěte více