Partneriai

O

Partneriai

Projekto partneriai turi įvairios patirties atitinkamose proto negalios, suaugusiųjų švietimo ir mokymo, autonomijos ir apsisprendimo srityse. Nors daugybė suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių organizacijų parodė susidomėjimą, partneriai buvo atrinkti taip, kad būtų pasiekta gera pusiausvyra regiono lygmeniu ir kad kiekviena valstybė galėtų papildyti kitos valstybės patirtį. Visi partneriai buvo patvirtinti kaip patikimi iš ankstesnių projektų bei turintys projektų vykdymo patirties. Atrinkti partneriai turi platų kontaktų tinklą, kad šį projektą būtų galima platinti kitiems suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjams.

IE-logo-Text2 O „Inclusion Europe“ yra Europos asociacijų tinklas, atstovaujantis proto negalią turintiems žmonėms bei jų šeimoms 36 Europos valstybėse. Nuo 1988 metų „Inclusion Europe“ siekia politikos vyravimo, lygių galimybių bei visiško proto negalią turinčių žmonių dalyvavimo visose visuomenės gyvenimo srityse.Skaityti daugiau
 O
PentruVoi logo_pentru_voi_EN
„Pentru Voi“ – tai nevyriausybinė organizacija, kuri teikia paslaugas bendruomenėje kartu su vietos taryba ir Timisoara savivaldybe bei advokatais, kovodama dėl proto negalią turinčių žmonių teisių, įtraukimo bei gerovės Timisoara mieste Rumunijoje.
Skaityti daugiau
  O
Perspectief Perspektief_logo
„Perspectief“ („Perspektyva“) – tai nepriklausoma tinklo organizacija, bendradarbiaujanti su pažeidžiamais žmonėmis, jų šeimomis ir draugais, kad visi žmonės galėtų gyventi gerai. „Perspectief“ gerina žmonių gyvenimo kokybę, jungia bei įkvepia žmones, institucijas ir organizacijas įtraukimo ir apsisprendimo temomis.

Skaityti daugiau

   O
ENABLE ENABLE_Scotland_2_colour
„ENABLE Scotland“ yra dinamiška labdaros organizacija, kuriai vadovauja jos nariai. Mes siekiame geresnio gyvenimo vaikams ir suaugusiesiems, turintiems mokymosi sunkumų. Mes padedame žmonėms, kurie turi mokymosi sunkumų, ir jų šeimoms gyventi, dirbti ir dalyvauti savo bendruomenės veikloje.
Skaityti daugiau
   O  
KVTL Finland_kvtl
„Inclusion Finland KVTL“ misija – teikti pagalbą jos nariams, ginti ir plėsti proto negalią turinčių žmonių bei jų šeimų socialinę lygybę bei teises ir veikti taip, kad būtų gerinama narių gyvenimo kokybė.

Skaityti daugiau

   O  
SANTOMAS sttomas
Associació Sant Tomàs

Mes esame pelno nesiekianti, atvira visuomenei, nevyriausybinė ir nebažnytinė organizacija. Bendradarbiaujame su visuomene ir privačiomis administracijomis, kad įvykdytume savo misiją, kuri yra: gerinti proto negalią turinčių žmonių bei jų šeimų gyvenimo kokybę Osonos apskrityje Katalonijoje.

Skaityti daugiau

   O
SPMP logoCZ
„SPMP CR“ reiškia „Spolecnost pro podporu lidķ s mentįlnķm posti˛enķm v Ceské republice“ (proto negali¹ turinčių žmonių organizacija). Mes esame pelno nesiekianti organizacija, veikianti visoje valstybėje, ginanti proto negalią turinčių žmonių bei jų šeimų teises ir interesus.Skaityti daugiau
   O
Bendradarbiaujant su Inclusion InternationalII_LOGO._FINAL