Po mokymų: Mentorius

Kartais, kad Bičiulis galėtų padėti „tokiam kaip tu“,
Bičiuliui reikalinga pagalba.
Pagalbos gali prireikti tam tikrais ypatingais atvejais,
kai paliečiami teisiniai klausimai.
Tai gali būti situacijos, kuriose yra smurto ir prievartos.

Padėti gali mentorius.
Mentorius yra žmogus, padedantis bičiuliui
suprasti, kaip jo ar jos gyvenimo patirtis gali būti naudinga kitiems.

Mentorius neturi reikšti savo asmeninės  nuomonės apie
bičiulio pagalbos formą.
Mentorius turi skatinti bičiulį galvoti
apie savo asmeninį   patirtį
ir kaip ji gali padėti kitiems.
Mentorius turi padėti iki tol, kol bičiulis mano,
kad jam ar jai reikia pagalbos.

Mentoriams skirtos gairės patalpintos  
TOPSIDE projekto tinklapyje www.peer-support.eu