Activitats del projecte

O

Activitats del projecte

Activity_3Participants_of_a_workshop_talk_about_their_life_experiencesEl principal objectiu del projecte TOPSIDE és desenvolupar el rol de company de suport i el programa formatiu corresponent, com un nou component de l’educació informal d’adults per a persones amb discapacitat intel•lectual. Per a aconseguir aquest objectiu, TOPSIDE pretén desenvolupar i posar a prova un programa d’entrenament dirigit a companys de suport adults, que permeti a les persones amb discapacitat intellectual ensenyar de manera informal i donar suport als seus companys. Es buscarà el reconeixement d’aquest currículum entre les principals organitzacions Europees de i per a persones amb discapacitat intellectual, i d’aquesta manera, es facilitaran les bases per a un enfocament europeu comú en aquest àmbit.

Per tant, les activitats del projecte se centraran en:Project_Activity_1

  • Desenvolupar un inventari de les habilitats necessàries per desenvolupar de manera adequada el rol de company de suport, incloent, per exemple , el procés de presa de decisions, habilitats per tractar amb conductes difícils, etc, les quals serviran de base per al programa de formació.
  • Recopilar entre els socis del projecte experiències i pràctiques de formació ja utilitzades de les habilitats bàsiques del currículum.
  • Desenvolupar i posar a prova el currículum de formació per a companys de suport adults, juntament amb les indicacions metodològiques per als formadors i els materials pels companys de suport. Es portarà a terme amb un grup de futurs companys de suport que participaran en un curs de mig any de durada.
  • Finalitzar el currículum i el material de formació en cada un dels països que participen en el projecte
  • Elaborar el material per transferir-ho a la resta de països Europeus,  a fi de promoure aquest innovador mètode de formació.
  • Aconseguir el reconeixement del currículum per part de les principals organitzacions de persones amb discapacitat intellectual Europees.
  • Possibilitats de recerca per a l’aplicació d’aquesta formació en altres països de la UE i de l’obtenció de la certificació oficial.
  • Presentar el currículum i el programa de formació a nivell local, nacional i Europeu per tal de promoure la qualificació de company de suport.

Project_Activity_2Un equip d’experts qualificats en l’educació d’adults, tant a nivell  general com especialitzats  en les persones amb discapacitat intellectual, garantirà la qualitat de les activitats i dels resultats del projecte.

El nou rol de company de suport no només oferirà noves oportunitats de formació per a que les persones amb discapacitat intellectual reforcin els seus coneixements bàsics, sinó que també els oferirà oportunitats de treball o de voluntariat per millorar el seu paper com a ciutadans actius mitjançant el reconeixement de les seves habilitats.

Per tant, les persones companys de suport entrenades amb el currículum TOPSIDE seran capaces d’utilitzar les noves habilitats en diferents àmbits: en les organitzacions d’autodefensa per donar suport a altres membres d’aquesta organització, en els serveis d’assessorament per a les persones amb discapacitat intellectual, o en les fundacions tutelars per complementar el suport prestat des d’una perspectiva d’igual a igual.