Aktivity projektu

 

Activity_3Participants_of_a_workshop_talk_about_their_life_experiencesCelkovým cílem projektu bylo rozvinout metodu vzájemné podpory a metodu vzájemného učení jako nové součásti v neformálním vzdělávání dospělých lidí s mentálním postižením. Pro realizaci tohoto cíle jsme plánovali v projektu TOPSIDE vytvořit a otestovat osnovy školení pro dospělé podpůrce lidi s mentálním postižením, které jim pomohou neformálně vzdělávat a podporovat své vrstevníky.
O uznání těchto osnov jsme usilovali u předních organizací lidí s mentálním postižením a organizací pro lidi s mentálním postižením v Evropě, a tak vytvořili základ pro přístup k této oblasti obecně v Evropě.

 


Aktivity projektu se proto zaměřily na:Project_Activity_1

  • Vytvoření seznamu dovedností důležitých pro poskytování adekvátní vrstevnické podpory, zahrnující např. proces rozhodování, dovednosti pro zvládání náročného chování atd., který bude sloužit jako základ pro vytvoření vzdělávacího programu.
  • Sběr zkušeností a praxe projektových partnerů ve vzdělávání základních dovedností.
  • Vytvoření a navržení osnov školení pro dospělé lidi s mentálním postižením, společně s metodickým průvodcem pro lektory a materiálem pro podpůrce.
  • Testování osnov školení , metod a vzdělávacího materiálu ve spolupráci s týmem budoucích podpůrců během půlročního kurzu.
  • Dokončení osnov školení vzdělávacích materiálů v každé zemi projektu.
  • Vytvoření evropského univerzálního materiálu pro šíření této inovativní vzdělávací metody.
  • Získání uznání osnov předními organizacemi pro lidi s mentálním postižením minimálně v 15 zemích EU a EFTA.
  • Výzkum možností pro žádosti o vyškolení v dalších zemích Evropské unie a pro akreditaci.
  • Prezentaci osnov a vzdělávacího programu na místní, národní a evropské úrovní, aby mohla být uznána kvalifikace podpůrců.

 

Project_Activity_2Tým kvalifikovaných odborníků na vzdělávání dospělých, zaměřených jak na většinovou společnost, tak specializovaných na lidi s mentálním postižením, zajišťoval vysokou kvalitu projektových aktivit a výstupů.

Nová ”funkce” podpůrce nabídla nejen nové vzdělávací možnosti pro lidi s mentálním postižením k posílení jejich základních dovedností, ale taktéž jim přinesla nové pracovní nebo dobrovolnické příležitosti, které jim pomáhají k aktivnímu občanství skrze uznání jejich schopností.

Vyškolení TOPSIDE podpůrci byli schopni využívat své nové dovednosti v různých situacích: ve skupinách sebeobhájců, kde podporují další členy těchto skupin, v poradenských službách přístupných lidem s mentálním postižením nebo v organizacích opatrovníků/pečujících, kde doplňují poskytovanou podporu z perspektivy vrstevníků.

Školení mělo pro lidi s mentálním postižením velký význam a měli z něj velký prospěch. Podpora od vrstevníků, kteří prošli TOPSIDE kurzem, otevřela lidem s mentálním postižením nové možnosti neformálního vzdělávání, což je posilovalo v tom, aby se aktivněji účastnili občanského života  a byli více zapojeni do společnosti.

Lidé s mentální postižením byli maximálně do projektu zapojeni a bylo využito jejich zkušeností nejen při vytváření plánu aktivit projektu, ale také při jejich uskutečňování. Jejich pomoci bylo taktéž využito při vytváření TOPSIDE Materiálu pro podpůrce. Zkušenosti lidí s mentálním postižením byly důležité proto, aby materiál skutečně naplňoval jejich potřeby a během kurzu jim pomáhal stát se podpůrci. Tým podpůrců byl z tohoto důvodu do projektu plně zapojen už od samého začátku až do konce – při vytváření projektu, dále při jeho testování a nakonec i při hodnocení materiálů využitého na kurzech pro podpůrce.