Sisältö Projektin

 

Activity_3Participants_of_a_workshop_talk_about_their_life_experiencesMääritellään vertaisena toimimiseen tarvittavat taidot, joihin koulutus perustuu. Näitä taitoja ovat mm.

  • Päätöksenteko taidot ja kyky toimia haastavasti käyttäytyvien henkilöiden kanssa.
  • Kerätään kokemuksia ja tietoa projektissa mukana olevilta järjestöiltä.
  • Kehitetään vertaiskoulutusohjelma, materiaali vertaistukijalle ja opas vertaistukijoiden kouluttajalle, jotka testataan kunkin projektimaan tarpeisiin sopivalla tavalla.Project_Activity_1
  • Viimeistellään koulutusohjelma ja koulutusmateriaalit kaikkien projektimaiden äidinkielillä.
  • Luodaan eurooppalainen versio koulutuksesta, jota on mahdollista soveltaa myös muualla Euroopassa.
  • Haetaan koulutusohjelmalle tunnustusta alan johtavilta järjestöiltä Euroopassa.
  • Tutkitaan mahdollisuuksia soveltaa koulutusta muissa EU-maissa ja mahdollisuutta saada sille virallinen sertifiointi.
  • Julkaistaan valmis koulutusohjelma paikallisella, valtakunnallisella ja Euroopan tasolla.

 

Project_Activity_2TOPSIDE-projektin päämääränä on luoda uusia aikuiskoulutusmahdollisuuksia kehitysvammaisille ihmisille. Koulutus vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten taitoja ja omien vahvuuksien tunnistamista. Vertaistukijan rooli tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia työhön ja vapaaehtoisena toimimiseen.

Koulutetut vertaistukijat voivat toimia monenlaisissa tehtävissä projektimaasta ja sen toimintamahdollisuuksista riippuen: Kehitysvammaisten etujärjestöissä muiden tukena, neuvontapalveluissa, henkilökohtaisen päätöksenteon tukena sekä erilaisissa instituutioissa.