Projekto veikla

O

Projekto veikla

Activity_3Participants_of_a_workshop_talk_about_their_life_experiencesBendras TOPSIDE projekto tikslas buvo vystyti tarpusavio pagalbą bei vykdyti šią pagalbą teikiančių asmenų mokymus kaip naują neformalaus suaugusiųjų švietimo komponentą proto negalią turintiems asmenims. Siekdama šio tikslo TOPSIDE nustatė toliau aprašytus uždavinius.Project_Activity_1

  • Sukurti ir patikrinti suaugusių tarpusavio pagalbą teikiančių asmenų mokymo programą, kuri leistų proto negalią turintiems žmonėms mokytis neoficialiai bei teikti pagalbą savo grupės žmonėms.
  • Parengti būtinų įgūdžių, kad būtų galima teikti adekvačią tarpusavio pagalbą, sąrašą, įskaitant, pavyzdžiui, sprendimų priėmimo procesus, sunkaus elgesio valdymo įgūdžius ir t. t. Šis sąrašas bus naudojamas kaip mokymo programos pagrindas.

Project_Activity_2Nauja tarpusavio pagalbą teikiančių asmenų „funkcija“ ne tik pasiūlė naujas mokymų galimybes proto negalią turintiems žmonėms, kad būtų ugdomi jų pagrindiniai įgūdžiai, bet buvo sudarytos naujos įdarbinimo ar savanoriškos veiklos galimybės tokiems žmonėms, kad būtų stiprinamas jų kaip aktyvių piliečių vaidmuo per savo įgūdžių pripažinimą.

Todėl išmokyti TOPSIDE tarpusavio pagalbą teikiantys asmenys galėjo panaudoti savo naujus įgūdžius skirtingose aplinkose: atstovavimo sau organizacijose, kad teiktų pagalbą kitiems tos organizacijos nariams, konsultavimo tarnybose, kurios prieinamos visiems proto negalią turintiems žmonėms, arba (teisinių) globėjų / pagalbą teikiančių asmenų organizacijose, kur prisidėjo prie jau teikiamos pagalbos iš tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvos.

Proto negalią turintiems suaugusiesiems yra naudingi mokymai ir TOPSIDE pagalbą teikiančių asmenų pagalba, nes jie gali pasinaudoti naujomis neformalaus švietimo galimybėmis, kurios stiprina jų aktyvų pilietiškumą bei galimybę būti įtrauktiems į visuomenę.

Proto negalią turintys asmenys aktyviai dalyvavo projekte, veiklose bei visa tai įgyvendinant. TOPSIDE medžiaga tarpusavio pagalbą teikiantiems asmenims buvo parengta kartu su jais ir yra skirta jiems, kad patenkintų jų poreikius bei padėtų organizuoti neoficialius mokymus. Todėl tarpusavio pagalbą teikiančių asmenų grupė aktyviai įsitraukė į visą mokymų medžiagos kūrybos, patikros ir vertinimo procesą.