Projectactiviteiten

O

Projectactiviteiten

Activity_3Participants_of_a_workshop_talk_about_their_life_experiencesDe algemene doelstelling van het TOPSIDE project was het ontwikkelen van PEER support en PEER training als nieuw onderdeel van volwassenenonderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking op informele basis. Om dit doel te realiseren, richt TOPSIDE zich op het ontwikkelen en testen van een training voor volwassen PEER supporters. Deze training zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking op informele basis mensen uit hun eigen sociale omgeving kunnen trainen en ondersteunen.

Erkenning voor deze training werd gezocht bij de leidende organisaties voor en door mensen met een verstandelijke beperking in Europa, wat resulteerde in een gemeenschappelijke Europese aanpak op dit betreffende gebied.
De projectactiviteiten richten zich daarom op het volgende:
 • Project_Activity_1Het ontwikkelen van een set vaardigheden die nodig zijn voor het geven van adequate PEER support. Dit is inclusief beslissingsprocessen, handvatten om om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag etc. Deze vaardigheden zullen als basis dienen voor het trainingsprogramma.
 • Het verzamelen van ervaringen en praktijkvoorbeelden van trainingen voor basisvaardigheden bij de projectpartners.
 • Het ontwikkelen van een concept trainingsprogramma voor volwassen PEER supporters, alsmede het ontwikkelen van methoden en richtlijnen voor trainers en trainingsmateriaal voor PEER supporters.
 • Het testen van de ontwikkelde training, methodes en trainingsmateriaal met en door een team van toekomstige PEER supporters gedurende een half jaar.
 • Het definitief maken van de training en het trainingsmateriaal voor elk land dat meedoet in het project.
 • Het ontwikkelen van Europa breed promotiemateriaal om deze innovatieve training onder de aandacht te brengen.
 • Erkenning voor de training krijgen van de leidende organisaties voor mensen met een verstandelijk beperking in tenminste 15 EU en EFTA landen.
 • Onderzoeken of het mogelijk is om de training toe te passen in andere EU landen, en of het mogelijk is om een officiële certificering te krijgen.
 • Het presenteren van de opleiding en de training op lokaal, nationaal en Europees niveau om de functie van PEER supporter te promoten.

Project_Activity_2

Een team van gekwalificeerde experts op het gebied van volwassenenonderwijs, zowel regulier als binnen het onderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking, verzekeren en beamen de hoge kwaliteit van de projectactiviteiten en uitkomsten.

De nieuwe “functie” van PEER supporter zorgt niet alleen voor nieuwe trainingskansen voor mensen met een verstandelijke beperking om hun basisvaardigheden te versterken, maar biedt ook kansen op nieuwe banen of vrijwilligerswerk om zo hun plek binnen de samenleving als actief burger te versterken door middel van erkenning van hun kwaliteiten.

De door TOPSIDE getrainde PEER supporters zijn daardoor in staat om hun nieuw verworven vaardigheden in te zetten binnen verschillende omgevingen:

 • Binnen zelfhulporganisaties door het bieden van support voor andere leden van die organisatie.
 • Binnen adviesorganen toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Binnen ouderverenigingen om de geboden ondersteuning aan te vullen met ondersteuning vanuit het PEER support perspectief.

Volwassenen met een verstandelijke beperking die profiteerden van de training en support van hun TOPSIDE PEERS, hadden toegang tot nieuwe vormen van scholing in een informele setting, wat hun rol als actief burger en hun capaciteit om in de samenleving te worden opgenomen versterkte.

Mensen met een verstandelijke beperking waren volledig betrokken binnen het project, zowel bij het ontwerpen van de activiteiten alsook bij het implementeren van deze activiteiten. Het TOPSIDE materiaal voor PEER supporters is samen met en voor hen ontworpen om tegemoet te komen in hun hulpvraag en om te ondersteunen bij de trainingen die zij zullen gaan geven als PEER supporters. Het team van PEER supporters is dus volledig betrokken geweest binnen het hele proces van ontwikkelen, testen en evalueren van het trainingsmateriaal.