Activitățile proiectului

O

Activitățile proiectului

Activity_3Participants_of_a_workshop_talk_about_their_life_experiencesObiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta sprijinul reciproc și formarea de la egal la egal (peer support) ca o componentă nouă în educația informală pentru adulții cu dizabilități intelectuale. Pentru a realiza acest obiectiv, TOPSIDE a dezvoltat si a testat un curriculum de formare pentru peer supporters, care permite persoanelor cu dizabilități intelectuale să instruiască informal și să ofere sprijin colegilor lor.Project_Activity_1


Activitățile proiectului au urmărit:

  • dezvoltarea unui inventar al abilităților necesare pentru asigurarea sprijinului reciproc adecvat, inclusiv, de exemplu procesele de luare a deciziilor, abilități de a gestiona comportamente dificile, care va servi ca bază pentru programul de formare.
  • colectarea de la parteneri a unor experienţe şi practice de training  de abilităţi fundamentale
  • dezvoltarea și testarea unui curriculum de formare pentru peer supporter-I, a unui ghid metodologic pentru formatori și materiale pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, împreună cu o echipă de viitori peer supporter-I pe durata unui curs de jumătate de an
  • finalizarea curriculumului şi a materialului de training în fiecare ţară parteneră
  • dezvoltarea transferului european de material pentru a promova această metodă inovativă de training
  • obţinerea recunoaşterii curriculumului de către organizaţiile din domeniul dizabilităţii intelectuale din Europa
  • identificarea posibilităţilor de aplicare a trainingului în alte ţări din UE şi de obţinere a certificării
  • prezentarea curriculumului şi a trainingului la nivel local, naţional şi European pentru a promova calificarea de “peer supporter”

Project_Activity_2O echipă de experţi calificaţi în educaţia adulţilor,atât convenţională cât şi specializată pe dizabilitatea intelectuală, a asigurat înalta calitate a activităţilor şi livrabilelor proiectului.

Noua funcţie a “peer supporter-ului” nu doar că oferă noi oportunităţi de training pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale pentru a le consolida abilităţile fundamentale, dar oferă totodată şi oportunităţi de angajare sau voluntariat pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale pentru a le întări calitatea de cetăţeni activi prin recunoaşterea abilităţilor lor.

Participanţii la trainingul TOPSIDE vor fi capabili să aplice noile abilităţi în diferite contexte: în organizaţii de autoreprezentanţi, în servicii de consiliere etc.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect vă rugăm să contactaţi Inclusion Europe.

Ne puteţi găsi şi pe Facebook şi Twitter.