QUINA SALSA VOLS?

Quin és l’objectiu d’aquest exercici?

  • Aprendre que per prendre una bona decisió és important comptar amb la informació adequada.
  • Reflexionar sobre com podem buscar informació quan hem de pendre una determinada decisió.
  • Diferenciar entre bones i males decisions i de què depèn que una decisió sigui encertada o no.

Quina metodologia s’ha utilitzat?

Es deixa escollir a les persones participants tres tipus de salses diferents, sense explicar a quin menjar han d’acompanyar. Una vegada l’han escollit se’ls hi pregunta per quin motiu han escollit aquesta salsa i no una altra. Una vegada fet això es passa a totes les persones una
fotografia del plat de menjar en qüestió i es pregunta: si haguessis sabut que la salsa era per acompanyar aquest menjar haguessis pres una decisió diferent?
Al costat de la fotografia del menjar s’enganxarà la salsa que han escollit. Si han endevinat la salsa, reflexionaran sobre la sort i el fet de prendre decisions esperant tenir “bona sort” i sinó l’han endevinat reflexionaran sobre la falta d’informació i la presa de decisions.

Quins materials es necessiten?

– Fotografies de las diferents salses.
– Fotografia de un tipus de menjar determinat.

Consells pels educadors / Informació adicional

– Si l’escenificació fos real seria millor.
Termini: 1 hora i 30 minuts aproximadament.