Referenties

Romenië: Na het nationale verspreidingsevenement in Timisoara heeft Alina het TOPSIDE project op tv gepresenteerd. Luminita en Laurentiu, deelnemers uit de training, vertelden over hun ervaringen.


Nederland:
Juultje en Alexander, de trainers, introduceerde TOPSIDE op de Landelijke Werkbijeenkomst VN Verdrag NU Samen Waarmaken in Den Haag, eind september 2013.

 

Spanje: Nuria, Joseph Maria, Mercè en Diego spraken voer peer support, hun gevoelens en het belang van de TOPSIDE training. Zij werden geïnterviewd door TOPSIDE trainer Ivana.

 

Finland: MEKA-tv, een locale hobby club voor mensen met verstandelijke beperkingen, heft Anne Grönroos van KVTL geïnterviewd over het project. In de video praten ervaringsdeskundigen over het belang van peer support en waarom iedereen de TOPSIDE training zou moeten volgen.

O