Recursos

O

Els recursos del TOPSIDE

Disposes de quatre recursos que et poden ajudar a impartir la formació del TOPSIDE:

cat_trainers Les Directrius metodològiques del TOPSIDE per a formadors, que et guiaran al llarg del procés de planificació i preparació del programa formatiu.
El Currículum del TOPSIDE, que està compost per una base de dades d’exercicis per formar persones amb discapacitat intel•lectual perquè es converteixin en companys de suport.
cat_peers El Material del TOPSIDE per a companys de suport, que conté exemples de portafolis i materials que els companys de suport es quedaran per recollir i ensenyar les seves competències, i perquè els serveixin com a recordatori del que han après.
cat_mentors Les Directrius del TOPSIDE per a tutors, que serveixen per aconsellar i dirigir les activitats dels tutors dels companys de suport, un cop aquests companys de suport han completat el programa formatiu.

Tots quatre documents són importants per entendre completament i utilitzar la formació del TOPSIDE.

Et recomanem que comencis a llegir les Directrius metodològiques perquè et familiaritzis amb els conceptes relatius a la formació.

A la pàgina web del TOPSIDE es poden consultar els informes nacionals dels cursos pilot gestionats pels socis del projecte. Contenen força informació que et pot ser útil llegir, i exemples concrets de com pot ser un curs formatiu del TOPSIDE.

O