Zdroje

O

Zdroje TOPSIDE

S přípravou kurzu TOPSIDE vám mohou čtyři základní materiály:

cz_trainers TOPSIDE manuál pro lektory, která vás provede procesem plánování a přípravy programu kurzu.
 

TOPSIDE databáze cvičení, což je soubor cvičení používaných pro lidi s mentálním postižením během jejich výcviku s cílem stát se podpůrci.

 

cz_peers TOPSIDE materiál pro účastníky kurzu, který obsahuje příklady portfolií a materiálů, které si účastníci kurzu nechávají jednak aby si mohli sami připomenout, čeho v kurzu dosáhli, a jednak aby mohli ostatním ukázat, co se naučili.
cz_mentors  

TOPSIDE doporučení pro poradce, které by měly shrnovat vztah poradců a podpůrců od chvíle, kdy podpůrci dokončí vzdělávací program.

Všechny čtyři prvky jsou důležité jak k plnému pochopení, tak k dobrému využití TOPSIDE kurzu.

Doporučujeme vám začít s knihou lektora, abyste se seznámili s vzdělávacími koncepty.

Jednotlivé národní zprávy z pilotního kurzu, které vedly partneři projektu, najdete na webu TOPSIDE. Je zde mnoho užitečných informací a konkrétních příkladů toho, jak by kurz TOPSIDE mohl vypadat.