TOPSIDE ištekliai

O

TOPSIDE ištekliai

Yra parengti keturi leidiniai, kurie padės organizuoti TOPSIDE mokymus.

lt_guidelines_for_trainers O TOPSIDE bičiulių mokymų vadovams skirtos metodinės rekomendacijos, kuriomis galėsite vadovautis visą laiką planuodami mokymo programą ir jai besiruošdami.
Capture4 TOPSIDE mokymo programa, kurią sudaro proto negalią turinčių žmonių mokymo tapti tarpusavio pagalbą teikiančiais asmenimis – bičiuliais -pratimų duomenų bazė.
Capture3 Bičiuliams skirta TOPSIDE medžiaga, kurioje yra aplankų ir medžiagos pavyzdžiai, kuriuos šie asmenys galės toliau pildyti ir parodyti savo kompetencijas bei prisiminti, ko išmoko.
LT_Mentors Mentoriams skirtos TOPSIDE rekomendacijos, iš kurių jie turėtų suprasti, kaip ir kokios veiklos imtis su bičiuliais, kai šie baigia mokymo programą.

Pirmiausia rekomenduojame perskaityti metodines rekomendacijas ir susipažinti su mokymų sąvokomis.

Nacionalines projekto partnerių vykdytų bandomųjų kursų ataskaitas galima rasti TOPSIDE interneto svetainėje. Jose pateikiama daug naudingos informacijos su praktiniais pavyzdžiais, kaip turėtų atrodyti TOSPSIDE mokymai.