Kommunikaation rajojen asettaminen

Easy_to_read_logo

Miksi tämä harjoitus kannattaa tehdä?

Eri ihmisten kanssa kommunikoidaan eri tavalla.
Tehtävä auttaa osallistujia asettamaan rajoja.

Easy_to_read_logo

Mitä kehitysvammainen vertaiskouluttaja voi tehdä?

Vertaiskouluttaja tekee tämän tehtävän.
Hän keskustelee kouluttajan kanssa siitä, millaisia rajoja kommunikaatiossa voi olla.

Mikä on harjoituksen tavoite?

Harjoitus auttaa osallistujia ymmärtämään, miten erilaisten ihmisten kanssa kommunikoidaan. Harjoituksen aluksi keskustellaan kommunikointia koskevista säännöistä. Näin osallistujien on helpompi ymmärtää, miten eri tilanteissa kuuluu käyttäytyä ja mitä ei saa tehdä.

Sopivia menetelmiä

Kaikkien osallistujien tai vain yhden osallistujan kanssa keskustellaan säännöistä, jotka koskevat käyttäytymistä ja ihmisten kanssa kommunikoimista. Niitä ovat etikettisäännöt, käytöstavat ja se, mitä joissain tilanteissa ei kuulu tehdä. Kommunikaatiota koskevat rajat kirjoitetaan paperille.
Myöhemmin keskustellaan siitä, miten sääntöjä noudatetaan ja mitä pitää parantaa.
Keskustelussa käsitellään myös rajoja, joita on kanssakäymisessä esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden, lääkäreiden tai poliitikkojen kanssa.

Mitä materiaaleja tarvitaan?

Paperia ja kyniä.

Vinkkejä ja lisätietoa kouluttajille

Kommunikaation säännöistä ja rajoista voi keskustella yksitellen jokaisen osallistujan kanssa. Sääntöihin on hyvä palata säännöllisesti ja keskustella siitä, miten hyvin osallistujat ovat onnistuneet noudattamaan niitä.