Sunkių žodžių

A
Aktyvus pilietis
Aktyvus pilietis yra šalies narys, kuris domisi dalyvavimu bendruomenėje.
Aktyvus pilietis yra tas, kuris domisi politika ir
rūpinasi, kaip padaryti geresnius dalykus bendruomenėje.

Asmeninis
Asmeninis  – reiškia, kad kažkas skirtas tik jums,
o ne visiems.
Jeigu tam tikra informacija yra asmeninė,
jūs esate vienintelis, kuris turėtų ją žinoti.
Jei kažkas nėra  asmeniška, tai yra vieša.
Vieša skirta visiems, asmeninė skirta tik jums.

Atviras požiūris
Požiūris yra tai, ką jūs jaučiate ar mąstote apie kažką
arba ką nors.
Požiūris gali būti teigiamas arba neigiamas.
„Atviras požiūris“ reiškia, kad priimate kažką arba ką nors be išankstinės nuostatos.

B
Bendravimas
„Bendravimas“ yra apie keitimasis informacija vienas su kitu.
Bendravimas vyksta tarp dviejų ar daugiau žmonių.
Mes galime bendrauti kalbant ar rašant.
Taip pat yra kitos bendravimo būdai.
Žmonės gali bendrauti, žiūrėdami vienas  į kitą,  
arba rodant dalykus.

Bendravimo  įgūdžiai
Bendravimo įgūdžiai  yra bendravimas  
su vienu ar daugiau asmenų.
Tai pat bendravimo įgūdžiai yra
reagavimas į kažkieno pasakymą ar veiksmą.
Bendravimo įgūdžiai yra mokymasis, kaip dirbti su kitais žmonėmis.

Būti bendruomenės dalimi
Tai reiškia, kad jūs priklausote žmonių grupei.
Ši žmonių grupė turi kažką bendro su jumis.
Bendruomenė – tai jūsų šeima, jūsų mokyklos draugai
arba žmonės, kurie gyvena tame pačiame rajone kaip jūs.

Bičiulio  pagalba
Bičiulio pagalba yra žmonių, kuriais Jūs pasitikite,
kuriuos Jūs suprantate.
Tai yra pagalba iš protinę negalią turinčių žmonių,
kurie dalijasi su Jumis bendra patirtimi.
Tai protinė negalią turinčių asmenų tarpusavio pagalba.
Bičiulio pagalba yra įtraukimas į jūsų bendruomenę.
Tai pagalba iš tokių žmonių, kaip jūs.
Bičiulio pagalba yra apie žmones, padedančius vieni kitiems.

D
Didinti  informuotumą apie teises
Tai reiškia, kad žmonės geriau žinos apie žmogaus teises.
Teisės yra dalykai, kuriuos galite padaryti visuomenėje.
Svarbu, kad žmonės žinotų savo teises.

Duomenų bazė
„Duomenų bazė“ reiškia, kad yra daug surinktos informacijos.
Ši informacija vadinama duomenimis.
Duomenys gali būti saugomi kompiuteryje arba internete.
Jūs galite patekti į duomenų bazę ir
perskaityti informaciją.

E
Empatija
„Empatija“ reiškia, kad jūs suprantate, kaip kažkas jaučiasi.
Tai reiškia, kad jūs galite pajusti, ką jaučia kitas žmogus.
Tai reiškia, kad jūs galite įsivaizduoti esantis
panašioje situacijoje, kaip šis asmuo.

F
Formali pagalba
Pagalba reiškia  gauti pagalbos iš ko nors.
„Formali pagalba“ reiškia, kad jūs gaunate pagalbą
nuo globėjo ar iš kito asmens, kurio darbas yra
padėti protinę negalią turintiems asmenims.
Kada jūs negalite pats kažko padaryti,
turėtų būti galimybė gauti pagalbą.

G
Gairės
„Gairės“ suteikia jums gerų idėjų apie tai, kaip daryti dalykus.
Gairės nėra taisyklės; tai yra patarimai, kaip geriausia daryti dalykus.

Gyvenimo  patirtis
Gyvenimo patirtis yra jūsų gyvenimo patirtis.
Tai gali būti viskas, ko jūs išmokote
ar ką nors matėte.

I
Įvairovė
Įvairovė reiškia, kad yra daug skirtingų žmonių ar dalykų.
Visi žmonės labai skiriasi vienas nuo kito.
Puiku turėti skirtingus dalykus.
Skirtumai yra įdomūs.
Mes galime daug išmokti iš kitų žmonių, kurie skiriasi nuo mūsų.

Informatyvus sprendimas  
„Informatyvus  sprendimas“ reiškia, kad jūs
turite daug informacijos apie dalyką.
Jūs galite įsiminti ir naudotis šia informacija
priimant sprendimą.
Lengviau priimti sprendimą,
kai turite informacijos tam tikra tema.

Įgūdžiai
Įgūdis yra gebėjimas daryti kažką gerai.
Jeigu turite įgūdžių kažką daryti,
jūs tikrai gerai tą darote.
Yra daug įvairių įgūdžių.
Jeigu turite virėjo įgūdžių, jūs galite pagaminti skanus patiekalus.
Jei turite įgūdžių piešti, jūs galite piešti gražius paveikslus.

įtraukimo įgūdžiai
Įtraukimo įgūdžiai yra įtraukimas
ir į asmenį orientuotas mąstymas.
Į asmenį orientuotas mąstymas reiškia,
kad viskas, ką darome, turi būti paremta
rūpinimusi asmens poreikiais.
Įtraukimo įgūdžiai leidžia
būti svarbiu piliečiu bendruomenėje.
Įtraukimo įgūdžiai yra įtraukimo vertybių mokymasis.
Tai padeda kokybiškai gyventi.

Įtraukimas
„Įtraukimas“ reiškia, kad jūs esate kažko dalis.
„Įtraukimas“ reiškia, kad galite visapusiškai dalyvauti.
„Įtraukimas“ reiškia, kad visuomenė jūs visiškai priima.

Į asmenį orientuotas požiūris
Viskas, ką čia darome, yra rūpinimasis asmens poreikiais.

K
Kompetencija
„Kompetencija“ reiškia, kad jūs galite kažką padaryti,
Jeigu Jūs turite kompetencijos, tai reiškia, kad jūs turite gerus įgūdžius padaryti kažką teisingai ir gerai.
Kitaip tariant, kompetencija vadinama mokėjimu.

Konfidencialumas
Kartais jūs nenorite, kad kiti žmonės
gautų informaciją apie Jus.
Apie kai kuriuos dalykų galima pasidalinti tik su keletu žmonių.
Šie žmonės neturėtų sakyti kitiems,
apie ką Jūs pasidalinote su jais.
„Konfidencialumas“ reiškia,
kad jūsų istoriją sužinos tik žmonės, kurios jūs pasirinksite.
Tai reiškia, kad informacija, kuria jūs pasidalinote,
lieka tarp žmonių, kuriems jūs papasakojote.
Žmonės turėtų gerbti vienas kitą ir
dalintis tik tais dalykais, kuriais galima.

L
Lengvai skaitoma kalba,
Žmonėms, turintiems protinę negalią, gali būti sunku
suprasti dalykus ir išmokti naujų dalykų.
Jeigu protinę negalią turintys žmonės negauna
aiškios informacijos,  
jiems sunku įsitraukti į visuomenės gyvenimą.
Jie bus palikti.
Todėl žmonėms, turintiems protinę negalią, svarbu
gauti aiškią ir lengvai suprantamą informaciją.
Kuriant lengvai skaitomą kalbą reikia laikytis tam tikrų standartų.

M
Mentorius
Mentorius yra asmuo, kuris gali padėti bičiuliams,
jeigu jie turi klausimų.

Mentorius yra asmuo, į kurį jūs galite kreiptis dėl patarimo arba pagalbos, kai padedate kitiems žmonėms.  
Mentorius padeda bičiuliams ieškoti galimų sprendimų,
kaip pasiūlyti pagalbą “tokiems  kaip tu”.

Mentorius nesako ką reikia daryti.
Mentorius padeda ieškoti galimų sprendimų.

Metodologija
Jūs darote dalykus įvairiai.
Metodologija yra taisykės, kurių jums reikia laikytis
kai jūs kažką darote.
Tai reiškia, kad jūs turite sprendimą,
kaip geriausia daryti dalykus.

Mokymasis  visą gyvenimą
Mokymosi  visą gyvenimą programos yra kursai,
kuriuose suaugę žmonės  gali išmokti naujų dalykų.
Suaugusių žmonių mokymasis visą gyvenimą taip pat vadinamas suaugusiųjų švietimu.
Šiuo metu protinę  negalią turintiems žmonėms mokymosi visą gyvenimą programos dažnai yra sunkus.
Šiuo metu protię negalią turinčių žmonių mokymosi visą gyvenimą programos yra sunkiai įgyvendinamos.

Mokymo programa
„Mokymo programa“ yra švietimo programa,
padedanti žmonėms tapti bičiuliais.
Mokymo programoje yra daug pratimų.
Jūs galite išmokti naujų dalykų, jeigu atliksite šiuos pratimus.
Pratimai padės lavinti jūsų  įgūdžius.
Pratimai padeda žmonėms su protine negalia
tapti bičiuliais.
Mokymo programa patalpinta TOPSIDE tinklapyje: https://www.peer-support.eu/

Motyvacija
„Motyvacija“ reiškia, kad
asmuo suinteresuotas kažką daryti.
Jūs turite priežastį kažką daryti.
Ši priežastis yra motyvacija,
kodėl  jūs tai darote.

N
Neformali pagalba
Pagalba reiškia gauti pagalbos  iš ko nors.
„Neformali pagalba“ reiškia, kad jūs gaunate pagalbą iš žmonių, kuriais pasitikite.
Gali padėti draugas, šeimos narys, kaimynas ar kitas žmogus, iš kurio jūs norite gauti pagalbos.
Neformali pagalba turėtų būti nemokama.

Neformalus pokalbis
„Neformalus pokalbis“ reiškia, kad jūs kalbate su žmogumi
neplanuojant  iš anksto ką sakysite.
Neformalus pokalbis vyksta su žinomu jums žmogumi.
Neformalus pokalbis gali įvykti bet kuriuo metu ir bet kur.
Neformalam pokalbiui nereikia ruoštis.

P
Pantomima
Pantomima padeda jums išreikšti save savo veido pagalba.
„Pantomima“ reiškia, kad jums nereikia bendrauti žodžiais, o reikia parodyti savo jausmus veido išraiška.
Veido išraiška jūs galite išreikšti daug jausmų.
Jūs galite atrodyti piktas, laimingas, nervingas, liūdnas ar parodyti kitus jausmus.

Pagrindiniai  vaidmenys
Tai yra svarbiausi vaidmenys.
Pagrindiniai vaidmenys tikrai padeda kitiems žmonėms tam tikrose  situacijose.

Pilietybė
Žmonės yra tos šalies piliečiai, kurioje jie gimė,
arba kurioje jie gyvena.
„Pilietybė“ reiškia, kad jūs priklausote tam tikrai šaliai.
Visi žmonės, kurie turi šalies pilietybę
yra vadinami piliečiais.
Piliečiai turi pasą, įrodantį, kad jie priklauso šiai šaliai.
Visi šalies piliečiai turi teises ir pareigas.
Pavyzdžiui, teisę balsuoti rinkimuose.
Pareiga yra, pavyzdžiui,
kad jūs turite būti įregistruotas savo bendruomenėje.

Prisidėti prie visuomenės
„Prisidėti prie visuomenės“ reiškia, kad jūs darote kažką  bendruomenei, kuriai  jūs priklausote.
Jūs prisidedate, kai norite, kad jūsų bendruomenė taptų geresne.

Privatumas
Privatumas  reiškia laiką, erdvę, ir kt., skirtų tik sau, o ne kitiems.
Kiti žmonės turėtų nekreipti dėmesio į tai, ką Jūs darote, jei tai liečia tik jus.

Planavimo priemonės
Priemonė – tai įrankis, kurį galima panaudoti, norint kažką sukurti.
Planavimo priemonė – tai naudingas daiktas ar idėja, kuri gali Jums padėti planuoti veiklą ar renginį.
Kai planuojate veiklą ar renginį, Jūs galvojate,
kaip tai turėtų įvykti.
Detales jūs planuojate su planavimo priemonių pagalba.

Praktiniai  įgūdžiai
Praktiniai įgūdžiai  reiškia, kad galite padėti kitiems,
pasakodami apie savo patirtį.
Patirtys gali būti iš įvairių jūsų gyvenimo sričių.
Tai apie jūsų patirtį
ir kitų žmonių patirtį,
apie tai, kaip jomis naudotis,
kai jūs kažkam padedate.

S
Savirefleksijos galimybės
Tai reiškia, kad Jūs galite galvoti apie save, kas jūs esate, kodėl jūs darote tai, ką darote.

Smegenų šturmas  
„Smegenų šturmas“ reiškia, kad jūs galvojate apie temą ir
garsiai kalbate apie tai, kas jums ateina į galvą.
Smegenų šturmo metu reikia dalytis idėjomis su kitais.
Jūsų idėjos gali patikti ne visiems žmonėms.
Visos idėjos yra vertingos,
bet kai kurios idėjos gali būti geresnės, nei kitos.
Svarbu išklausyti vieni kitų idėjas.

Socialinis  vaidmuo
Mes turime skirtingus vaidmenis bendruomenėje ar visuomenėje.
Socialinis vaidmuo gali būti bet kas, ką jūs darote
namuose, darbe, ar per savo laisvalaikį.
Kai mes turime socialinį vaidmenį,
žmonės tikisi, kad mes veiksime tam tikru būdu.
Kai jūs dirbate sodininku, žmonės tikisi, kad jūs
rūpinsitęs augalais.
Kai jūs esate sesuo, žmonės tikisi, kad jūs
gerai elgsitęs su savo broliu.

Sprendimų priėmimas
Visi žmonės gali padaryti savo pasirinkimą.
Tai reiškia, kad jūs galite nuspręsti, ko norite.
Pavyzdžiui,  jūs galite nuspręsti kur gyventi.
Jūs galite nuspręsti, ką norite valgyti vakarienei.
Yra paprasti ir sudėtingi sprendimai.
Sprendimus turime priimti kiekvieną dieną.
Kartais žmonės priima blogus sprendimus.
Blogas sprendimas yra tas, dėl kurio jūs apgailestaujate.
Priimant  savo sprendimus, Jūs galite paklausti kitų žmonių nuomonės.

T

Toks,  kaip  tu
“Toks, kaip tu” yra toks, kaip tu, žmogus.
“Toks, kaip tu” supranta, kaip tu jautiesi.
“Toks, kaip tu” būna panašiose situacijose, kaip tu.
“Toks, kaip tu” nebūtinai yra jūsų draugas
arba jūsų šeimos narys.
Protinę negalią turintiems asmenims
“toks, kaip tu” reiškia asmuo, turintis protinę negalią.

V
Vaidmuo
Vaidmuo yra tai, ką jums reikia padaryti tam tikrose situacijose.
Vaidmuo reiškia, ko kiti tikisi iš tavęs,
kaip reikia elgtis ir ką turėtum daryti.

Vaidmenų žaidimas
Vaidmenų žaidimas yra pratimas.
Vaidmenų žaidime Jūs vaidinate kažką kitą.
Jūs turite įsivaizduoti, kad esate kažkas ir
darote tai, ką paprastai daro šis asmuo.

Vertinimas
Jeigu jūs vedate mokymus,
norėsite sužinoti, ar žmonėms jie patiko.
Taip pat ir Jūs galvojate,
kaip jums patiko mokymai.
Tai vadinama „vertinimu“.
Yra priemonės, padedančios jums atlikti vertinimą.