Pagalba: kada, kur ir kaip ją gauti

Easy_to_read_logo

Kodėl jums turėtų daryti šį pratimą?

Mokytis ir sužinoti, kur galima kreiptis ir gauti pagalbą.

Easy_to_read_logo

Kas gali būti treneriu su protine negalia vaidmuo?

  • Užduoti klausimus
  • Padėti suskirstyti dalyvius į grupes.

Pratimo tikslas

Pradėkite diskusiją, kada, kur ir kaip gauti pagalbos, kurios gali prireikti.

Kokį reikėtų naudoti metodą?

Diskusija turi vykti, kaip aprašyta toliau. Padedantis partneris pradeda diskusiją su kontaktais, kuriuos visi turite, tada pereinate prie diskusijos, kas jūsų gyvenime yra svarbūs žmonės.

Papildomai padedant tęsiama diskusija apie tai, į kokį žmogų būtų geriausia kreiptis pagalbos bet kuriuo metu.

Kada būtų geriausia gauti tarpusavio pagalbos?

Kaip gauti pagalbą, kur gauti pagalbą, kada gauti pagalbą.

Kiekvienas dalyvis užrašys vardus tų žmonių, su kuriais jie palaiko ryšį. Tada jie suskirstys šiuos žmones į kategorijas: draugai; šeimos nariai; kaimynai; bendradarbiai ar bendramoksliai; žmonės, su kuriais jie tiesiog pasisveikina; žmonės, į juriuos kreipiasi prireikus pagalbos.

Susiskirstę į grupes po du, dalyviai aptaria žmones, kuriuos jie įvardyjo pirmame sąraše. Dalyviai paprašo vienas kito įvardyti svarbiausius žmones jų gyvenime.

Paklauskite vienas kito, kurie iš išvardytų žmonių praeityje suteikė jums pagalbą? Kokia pagalba buvo suteikta? Kaip jautėtės sulaukię šios pagalbos? Ar tu norėjai sulaukti šios pagalbos iš kito žmogaus? Ar tau geriau sulaukti pagalbos iš draugo, nei iš tėvų? Ar tau geriau sulaukti pagalbos iš darugo, nei iš bendradarbio? Ar tau geriau sulaukti pagalbos iš to žmogaus, kuris žino, kaip tu jautiesi, nei iš to, kuris tik gali įsivaizduoti, kaip tu jautiesi?

Ar būtų paprasčiau gauti pagalbos iš savitarpio pagalbą teikiančio asmens? Kodėl?

Kokios medžiagos reikia

Diskusijos turinys – žr. toliau.

Patarimai mokymų vadovams / papildoma informacija

Jei reikia, galima pakartoti.

Pratimo atlikimo trukmė: Bent 30 min.

   

Leave a Reply