Paquets d’informació

Paquets d’informació

Les persones amb discapacitat intel•lectual tenen el dret de prendre decisions, així com també de rebre suport formal i informal, de diferent tipus i en major o menor mesura segons les seves necessitats.

Tots els tipus de suport han de respectar els drets, la voluntat i les preferències de les persones amb discapacitat intel•lectual.

Hi ha moltes formes diferents de suport que poden ajudar les persones amb discapacitat a exercir la seva capacitat legal, que s’han anat reconeixent progressivament: la defensa, l’autodefensa (self-advocacy), l’ajuda per a la comunicació i, per descomptat, el suport entre companys.

És per això que el projecte TOPSIDE és un procés innovador que té l’objectiu de crear oportunitats formatives per a companys de suport.

Objectius i característiques de la formació del TOPSIDE

El currículum del TOPSIDE té l’objectiu de permetre que les persones amb discapacitat intel•lectual es formin per donar suport als seus companys. S’ha concebut i creat com un currículum inclusiu perquè tothom pugui participar en la formació, amb la idea que el suport és un procés que té lloc de manera natural entre les persones. Tots donem i rebem suport informalment, sobre tots els àmbits de la vida i en el marc de diferents tipus de relacions socials.

L’objectiu era crear una eina flexible, que permeti als formadors utilitzar aquests materials de la manera que s’adapti millor a les necessitats i les ambicions dels participants del curs formatiu, respectant alhora les diferents capacitats i ritmes de les persones amb discapacitat intel•lectual.

Les habilitats que aprendran els companys de suport inclouran tècniques per millorar la comunicació, per donar suport a altres persones de manera adequada i per posar-se al lloc dels altres. A més, aprendran a relacionar les seves pròpies experiències de vida amb el suport entre companys, i a utilitzar aquests exemples i el seu propi aprenentatge per donar suport a altres persones. La formació també tractarà els diferents valors que els companys de suport poden adoptar: la inclusió, el pensament centrat en la persona, els rols valorats socialment i el fet de ser un ciutadà a la teva comunitat.

L’objectiu de la formació és preparar les persones amb discapacitat intel•lectual perquè adquireixin les actituds, les competències i les habilitats següents que necessiten per convertir-se en companys de suport:

 • Ser capaços de fer relacions socials
 • Respectar la persona i el seu entorn
 • Mostrar una actitud oberta i no jutjar els altres
 • Respectar les decisions
 • Evitar manipular
 • Conèixer l’estatus del company de suport: no ser presumptuós ni tractar d’imposar-se
 • Actuar com un “convidat” a la vida de la persona amb discapacitat
 • Tenir la capacitat de relacionar experiències diferents
 • Ser una persona de confiança (que entén la confidencialitat, la privacitat, etc.)
 • Tenir una actitud inclusiva

Les persones amb discapacitat intel•lectual aprendran en un entorn real i faran de companys de suport per entendre i assumir el seu rol com a companys de suport. Per tant, abans del curs formatiu cal definir una planificació clara per als companys de suport que s’estan formant, i comunicar-los-la. És important posar en pràctica aquesta idea bàsica quan s’utilitza aquest currículum i s’hi treballa.

Per utilitzar el material formatiu de la manera més efectiva, aprendràs com pots treballar juntament amb un formador de suport amb discapacitat intel•lectual. El formador de suport tindrà un paper clau a l’hora de crear i adaptar el curs formatiu en col•laboració amb el formador, i l’assessorarà sobre la rellevància de la formació per al grup de persones amb qui estan treballant.

El desenvolupament del currículum

El procés de desenvolupament del currículum ha ocupat una part molt important del projecte, ja que es va provar durant un període de més de sis mesos durant més de quaranta hores a cada un dels sis països socis que participen al projecte: Escòcia, Espanya, Finlàndia, els Països Baixos, la República Txeca i Romania.

Un equip europeu integrat per formadors i formadors de suport amb discapacitat intel•lectual va treballar conjuntament durant més de dos anys per desenvolupar el currículum i realitzar les activitats del projecte.

Els països participants a l’associació comprenen diferents regions d’Europa, que tenen una història diferent i que ofereixen diferents tipus de suport a les persones amb discapacitat intel•lectual. El procés de revisió entre iguals per part dels països socis participants ha estat molt engrescador.

La Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (CRPD) ha estat el document clau que ha guiat la feina de tots els socis.

Pel que fa a la metodologia, primer els socis van deixar clar el rol dels companys de suport i van establir-ne els límits. Un cop havien definit el “perfil” dels companys de suport, els socis van compartir les metodologies amb les quals treballen així com exercicis que utilitzen per formar els nous companys de suport. Gràcies a una sèrie de reunions, també van compartir bones pràctiques i solucions que es poden aplicar quan es treballa amb formadors que són persones amb discapacitat. Finalment, tots els socis van deixar constància per escrit del progrés assolit i les lliçons apreses pel seu propi país. Tot aquest material s’ha ajuntat i recopilat i és part de la formació del TOPSIDE.

L’equip d’assegurament de la qualitat, format per diversos experts independents, va col•laborar amb aquest procés plantejant preguntes i reflexions respecte de la nostra feina. Els seus punts de vista crítics han estat molt útils a l’hora de fer el seguiment tant de les nostres fites com dels nostres punts febles.

El rol del company de suport

Els companys de suport aprendran a comunicar-se millor, a donar suport a altres persones de manera adequada i a posar-se al lloc dels altres. També aprendran a relacionar les seves pròpies experiències de vida amb el suport entre companys i a utilitzar aquests exemples i el seu propi aprenentatge per donar suport als altres. La formació també comprendrà els diferents valors que els companys de suport poden adquirir: la inclusió, el pensament centrat en la persona, els rols valorats socialment i el fet de ser un ciutadà a la teva comunitat.

Els companys de suport poden donar suport a persones que no són capaces de veure que aquestes possibilitats també poden ser per a elles mateixes, obrir-los els ulls en relació amb allò que és possible i aportar noves oportunitats a la vida dels seus companys.

 

Un currículum basat en habilitats

La formació hauria de configurar-se de manera que totes les habilitats descrites al currículum s’ancorin i es practiquin en situacions reals. Les habilitats de cada tema s’aniran adquirint i reforçant progressivament, segons el que descriuen les directrius per a formadors.

 

Les habilitats es poden dividir en tres categories:

 1. Habilitats d’igual a igual: relacionades amb la comunicació, la manera de reaccionar i l’empatia en els intercanvis en grup o cara a cara.
 2. Habilitats i valor inclusius: relacionats amb la inclusió, el pensament centrat en la persona, els rols valorats socialment i la importància de ser un ciutadà a la teva comunitat.
 3. Habilitats pragmàtiques: tenen a veure amb el fet de relacionar experiències de diferents àmbits de la vida i la qualitat de vida amb la inclusió: casa, drets, feina, etc. Complementant les habilitats amb aquest coneixement, els companys de suport seran capaços de donar suport als altres.

El gràfic de la pàgina següent recull les tres categories d’habilitats:

Skills_scheme_EN