Koulutuspaketti

Koulutuspaketti

TOPSIDE -projektin tarkoituksena on ollut kehittää vertaistukijakoulutusohjelma aikuisille, joilla on kehitysvamma.

Tarkoituksena on tarjota kehitysvammaisille ihmisille mahdollisuus saada tukea toiselta kehitysvammaiselta aikuiselta.

Kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

Heillä on myös oikeus saada tukea päätösten tekemiseen.

On tärkeää, että tuen toteutus lähtee ihmisen omista tarpeista ja ihminen saa sellaista tukea kuin haluaa.

Vertaistuki ei korvaa sosiaalityöntekijää, mutta vertaiselta saatu tuki voi jossain tilanteessa olla juuri sitä mitä ihminen kaipaa.

TOPSIDE -vertaistukijakoulutuksesta

TOPSIDE -koulutusohjelman tarkoitus on mahdollistaa kehitysvammaisten henkilöiden kouluttaminen vertaistukijoiksi. Koulutusohjelma on suunniteltu niin kaikki voivat osallistua.

Koulutusohjelma on joustava työkalu, joka antaa kouluttajille mahdollisuuden käyttää aineistoa omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivalla tavalla.

Koulutuksessa vertaistukijat kehittävät taitojaan kommunikoinnissa, miettivät miten asettua toisen asemaan ja oppivat miten vertaistukijan tulee toimia erilaisissa tilanteissa.

Vertaistukijat oppivat myös käyttämään omia kokemuksiaan esimerkkeinä, jotka auttavat toisia tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksi.

Vertaistukijat omaksuvat koulutuksessa oikeanlaisen asenteen:

 • Ihmisen ja hänen ympäristönsä kunnioittaminen
 • Osaa ja uskaltaa puhua ihmisille
 • Avoimuus, ei saa tuomita
 • Muiden päätösten kunnioittaminen, toisia ei saa yrittää manipuloida
 • Tasavertaisuus: omia näkemyksiään ei saa tuputtaa ja omilla kokemuksilla mahtailla
 • Kyky käyttää omaa elämänkokemusta toisen ihmisen tilanteen ymmärtämiseen
 • Luotettavuus (luottamuksellisuuden ja yksityisyyden säilyttäminen)
 • Kaikki voivat osallistua

Koulutuksessa vertaisten tukemista harjoitellaan konkreettisissa tilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä, jotta vertaistukijan rooli on helpompi sisäistää. Onkin tärkeää miettiä jo hyvissä ajoin ennen koulutusta, mitä koulutetut vertaistukijat tulevat koulutuksen jälkeen tekemään. Kun tämä on selvää myös kurssilaisille, on tehtävien harjoitteleminen selkeämpää.

Koulutusohjelma on tarkoitus vetää ja suunnitella yhdessä kehitysvammaisen vertaiskouluttajan kanssa.  Hänellä on keskeinen rooli kurssin suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä kouluttajan kanssa.

Koulutusohjelman kehittämisvaihe

Koulutusohjelman testaaminen oli keskeinen osa TOPSIDE -projektia. Koulutusta testattiin kaikissa kuudessa projektimaassa: Suomessa, Tšekeissä, Alankomaissa, Romaniassa, Skotlannissa ja Espanjassa.

Eurooppalaisessa tiimissä oli kaksivuotisen projektin aikana mukana kouluttajia ja vertaiskouluttajia kaikista kuudesta eri maasta.

Projektimaat ovat kaikki eri puolilta Eurooppaa. Kaikilla on erilainen historia ja perinteet sille, miten kehitysvammaisia ihmisiä tuetaan. Erilaisten käytäntöjen ja toimintatapojen vertailu on ollut todella mielenkiintoista.

Kaikkien kumppaneiden työtä kuitenkin ohjasi yksi avainasemassa oleva asiakirja: YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Käytännössä projektikumppanit määrittelivät ensin vertaistukijan roolin ja reunaehdot koulutukselle. Kun tämä perusta oli valmis, kumppanit jakoivat keskenään konkreettisia menetelmiä, joita he käyttivät koulutuksen testausvaiheessa. Jokainen kirjasi ylös kokemuksensa koulutuksen vetämisestä ja vertaiskouluttajan kanssa toimimisesta. Näistä materiaaleista koottiin ja muokattiin TOPSIDE -vertaistukijakoulutusohjelma.

Mukana oli myös Quality Team koulutuksen laatua valvomassa. Se koostui riippumattomista asiantuntijoista, jotka auttoivat meitä kehitystyössä kyselemällä ja arvioimalla työtämme.

Vertaistukijan rooli

Koulutuksessa vertaistukijat kehittävät taitojaan kommunikoinnissa, miettivät miten asettua toisen asemaan ja oppivat miten vertaistukijan tulee toimia erilaisissa tilanteissa.

Vertaistukijat oppivat myös käyttämään omia kokemuksiaan esimerkkeinä, jotka auttavat toisia tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksi.

Vertaiset voivat tukea ihmisiä näkemään, mikä on mahdollista heidän elämässään ja inspiroida ihmisiä tekemään elämästään parempaa.

Koulutus perustuu taitoihin

Koulutusohjelma koostuu erilaisten vertaistukijana tarvittavien taitojen harjoittelemisesta. Taitoja harjoittelu tapahtuu eri teemojen ympärillä.

Taidot voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

 1. Vertaistaidot liittyvät kommunikointiin, reagointiin sekä empatiaan sosiaalisissa tilanteissa
 2. Inklusiiviset taidot koskevat inkluusiota
 3. Käytännön taidot liittyvät elävän elämän esimerkkien käyttämiseen vertaistuessa.

Seuraava kaavio kuvailee taitojen kolmea eri kategoriaa:

Skills_scheme_EN