Mokymų paketas

O

Įžanga

Proto negalią turintys žmonės turi teisę priimti sprendimus.

Jie taip pat turi teisę gauti oficialią ir neoficialią pagalbą, kurios tipas bei intensyvumas skiriasi pagal jų poreikius.

Teikiant bet kokios formos pagalbą būtina gerbti proto negalią turinčių žmonių lygybę, valią ir norus.

Egzistuoja įvairios pagalbos formos, padedančios negalią turintiems žmonėms naudotis savo teisiniu veiksnumu, ir jos vis labiau pripažįstamos: atstovavimas, atstovavimas sau, pagalba bendraujant ir, žinoma, tarpusavio pagalba.

Štai kodėl TOPSIDE projektas yra naujoviškas būdas kurti mokymo galimybes bičiuliams.

Dažniausiai vartojamų žodžių/terminų paaiškinimai:

 1. Bičiulis – pagalbininkas; žmogus, turintis negalią ir teikiantis tarpusavio pagalbą ( Eng. peer supporter)
 2. Tarpusavio pagalba gaunantis asmuo – žmogus, turintis negalią ir gaunantis tarpusavio pagalbą, kolega, draugas
 3. Bičiulių mokymai – mokymai proto negalią turintiems asmenims, kurie po mokymų teiks tarpusavio pagalbą kitiems proto negalią turintiems asmenims ( Eng. peer supporter trainings)
 4. Bičiulių mokymų vadovas – mokytojas (Eng. trainer)
 5. Būsimas bičiulis– bičiulių mokymų vadovo padėjėjas (Eng. co-trainer)
 6. Mentoius – autoritetingas patarėjas, kuris pateikia kitam žmogui siūlymus, kaip tobulinti įgūdį, skatina žmogų pačiam priimti(Eng.mentor)
 7. Kokybės užtikrinimo komanda – užtikrina bičiulių mokymų kokybę (Eng. quality team )
 8. Būstas su pagalba į namus – pritaikytas būstas, lankomoji priežiūra (Eng. supported housing)

TOPSIDE ištekliai

Sukurti keturi produktai, padėsiantys vykdyti TOPSIDE mokymus.

 • Bičiulių mokymų vadovams skirtos TOPSIDE metodinės rekomendacijos, kuriomis galima vadovautis per visą planavimo ir pasiruošimo mokymų programai procesą.
 • TOPSIDE mokymo programa, kurią sudaro proto negalią turinčių žmonių mokymo tapti bičiuliais, t.y. tarpusavio pagalbą teikiančiais asmenimis, pratimų duomenų bazė.
 • Bičiuliams skirta TOPSIDE medžiaga, kurioje yra aplankų ir medžiagos pavyzdžiai, kuriuos šie asmenys galės toliau pildyti ir parodyti savo kompetencijas bei prisiminti, ko išmoko.
 • Mentoriams skirtos TOPSIDE rekomendacijos, iš kurių jie turėtų suprasti, kaip ir kokios veiklos imtis su tarpusavio pagalbą teikiančiais asmenimis – bičiuliais, kai šie baigia mokymo programą.

Visi keturi elementai yra svarbūs, kad būtų galima visapusiškai suprasti ir pritaikyti TOPSIDE mokymus.

Pirmiausia rekomenduojame perskaityti metodines rekomendacijas ir susipažinti su mokymų sąvokomis.

Nacionalines projekto partnerių vykdytų bandomųjų kursų ataskaitas galima rasti TOPSIDE interneto svetainėje. Jose pateikiama daug naudingos informacijos su praktiniais pavyzdžiais, kaip turėtų atrodyti TOSPSIDE mokymai.

Apie TOPSIDE mokymus

TOPSIDE mokymo programos tikslas – suteikti galimybę proto negalią turintiems žmonėms mokytis ir teikti tarpusavio pagalbą savo kolegoms. Šis mokymo planas buvo parengtas kaip įtraukiančioji programa, kad visi galėtų dalyvauti mokymuose. Mokymo programa siekiama parodyti, kad pagalba yra natūralus procesas tarp žmonių. Mes visi gauname ir teikiame neoficialią pagalbą visose gyvenimo srityse ir palaikydami bet kokio tipo santykius.

Tikslas – sukurti lankstų įrankį, kuris leistų mokytojams pasinaudoti šia medžiaga, geriausiai atitinkančia mokymų kursų dalyvių poreikius ir ambicijas, bei atsižvelgti į proto negalią turinčių žmonių skirtingus gebėjimus bei ritmą.

Bičiulis įgis šių įgūdžių: kaip gerinti bendravimą, kaip tinkamai padėti ir kaip įsijausti į kitų žmonių būseną.

Bičiulis išmoks susieti savo gyvenimišką patirtį su tarpusavio pagalba ir panaudoti šiuos pavyzdžius bei savo pačių mokymąsi, kad padėtų kitiems.

Per mokymus dėmesys taip pat bus kreipiamas į skirtingas vertybes, kurias tarpusavio pagalbą teikiantis asmuo gali priimti: integracija, į asmenį sukoncentruotą mąstymą, socialinius vaidmenis ir pilietiškumą savo pačių bendruomenėje.

Tikslas – paruošti proto negalią turinčius žmones suvokti toliau nurodytus aspektus, įgyti kompetencijų ir įgūdžių, kad galėtų tapti bičiuliais.

 • Gebėjimas vystyti santykius
 • Pagarba asmeniui ir (arba) jo aplinkai
 • Atviras požiūris / kitų neteisimas
 • Pagarbūs sprendimai
 • Manipuliacijos vengimas
 • Tarpusavio pagalbą teikiančio asmens statuso žinojimas: nesistengti „pasirodyti“, nebūti valdingam
 • Buvimas tik svečiu negalią turinčio žmogaus gyvenime
 • Gebėjimas susieti skirtingą patirtį
 • Pasitikėjimo kūrimas (konfidencialumo, privatumo supratimas)
 • Įtraukiantis požiūris

Proto negalią turintys žmonės mokysis tikro gyvenimo aplinkoje, jie elgsis kaip Bičiuliai, kad suprastų ir prisiimtų savo kaip bičiulio vaidmenį. Todėl prieš mokymus tarpusavio pagalbą teikiantiems asmenims būtina nustatyti aiškų planą ir jį paskelbti. Tai pagrindas, leidžiantis naudoti šią mokymo programą ir pagal ją dirbti.

Kad mokymo medžiaga būtų naudojama veiksmingai, išmoksite, kaip dirbti su būsimais bičiuliais. Jis (ji) vaidins pagrindinį vaidmenį vystant ir taikant mokymus kartu su bičiulių mokymų vadovu bei pateiks informaciją apie mokymų tinkamumą žmonių grupei, su kuria jie dirbs.

Mokymo programos kūrimas

Mokymo programos kūrimo procesas buvo labai svarbi projekto dalis, nes programa buvo tikrinama daugiau nei 6 mėnesius po daugiau nei 40 valandų kiekvienoje iš šešių projekte dalyvaujančių valstybių: Čekijos Respublikoje, Ispanijoje, Olandijoje, Rumunijoje, Suomijoje ir Škotijoje.

Būsimųjų bičiulių ir jų padėjėjų grupė iš Europos dirbo kartu daugiau nei dvejus metus, kad parengtų mokymo programą ir įgyvendintų projekto veiklas.

Valstybės partnerės apima įvairius Europos regionus, kurie turi skirtingą istoriją ir proto negalią turintiems žmonėms siūlo labai skirtingą pagalbą. Tarpusavio pagalbos peržiūros procesas buvo labai skatinantis.

Visų partnerių darbe buvo naudojamasi vienu pagrindiniu dokumentu – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija.

Metodologiniu lygmeniu partneriai pirmiausia išsiaiškino bičiulių vaidmenį ir nustatė ribas. Kai tik buvo apibrėžtas bičiulio vaidmuo, projekto partneriai pasidalijo konkrečiais darbo metodais bei pratimais, kuriuos naudojo mokydami naujus bičiulius. Kadangi vyko daugybė susitikimų, jie taip pat turėjo progą dalytis gerąja patirtimi bei sprendimais dirbdami su neįgaliais žmonėmis – bičiuliais. Galiausiai jie visi užrašė savo nacionalinę raidą bei išmoktas pamokas. Visa ši medžiaga buvo surinkta. Ji ir sudaro TOPSIDE mokymus.

Kokybės užtikrinimo komanda, kurią sudaro keletas nepriklausomų ekspertų, padėjo šiam procesui pateikdami klausimynus ir atlikdami mūsų darbo refleksiją. Kritiškas požiūris buvo labai naudingas siekiant stebėti mūsų pasiekimus bei išsiaiškinti silpnąsias puses.

Bičiulio vaidmuo

Bičiulis išmoks gerinti bendravimo įgūdžius, tinkamai padėti kitiems ir įsijausti į kito asmens būseną. Bičiulis išmoks susieti savo gyvenimišką patirtį su tarpusavio pagalba ir panaudoti šiuos pavyzdžius bei savo pačių mokymąsi, kad padėtų kitiems. Per mokymus dėmesys taip pat bus kreipiamas į skirtingas vertybes, kurias bičiulis gali priimti: integraciją, į asmenį sukoncentruotą mąstymą, socialinį vaidmenį ir pilietiškumą savo pačių bendruomenėje ( kolektyve, grupėje).

Tokie asmenys gali padėti žmonėms, kurie patys nemato tokių galimybių. Jie gali atverti akis ir padėti pamatyti, kas yra įmanoma, bei suteikti savo likimo draugams naujų galimybių.

Įgūdžiais paremta mokymo programa

Mokymai turėtų būti organizuojami taip, kad visi mokymo programoje nurodyti įgūdžiai būtų įtvirtinami bei ugdomi gyvenimiškose situacijose. Įgūdžiai bus palaipsniui ugdomi ir tvirtinami pagal temas, kaip nurodyta vadovų rekomendacijose.

Įgūdžiai gali būti skirstomi į 3 kategorijas:

 1. 1.Tarpusavio pagalbos įgūdžiai: čia kalbama apie bendravimą, reakciją ir įsijautimą į kitų išgyvenimus individualiuose ar grupių mainų užsiėmimuose;
 2. 2.Integracijos vertybės / įgūdžiai: kalbama apie integraciją į asmenį nukreiptą mąstymą, vertinamus socialinius vaidmenis, pilietiškumą bendruomenėje;
 3. 3.pragmatiniai įgūdžiai: kalbama apie skirtingų gyvenimo sričių patirties susiejimą bei gyvenimo kokybę integracijos aspektu: namus, teises, darbą ir t. t. Pridėdami tokias žinias prie įgūdžių, bičiuliai gebės padėti kitiems.

Toliau pateikiamoje diagramoje vaizduojamos trys įgūdžių kategorijos

 

lt_bubbles