Pachet de instruire

Pachet de instruire

Persoanele cu dizabilități intelectuale au dreptul de a alege.

De asemenea, mai au dreptul de a primi sprijin formal și informal care să varieze din punct de vedere al tipului și intensității, conform nevoilor lor.

Toate formele de sprijin trebuie să țină cont de dificultățile, dorințele și preferințele persoanelor cu dizabilități intelectuale.

Există multe forme de susținere care pot ajuta persoanele cu dizabilități să iși exercite drepturile legale, acestea fiind recunoscute progresiv, și anume: pledoaria de tip advocacy, autopledoaria, asistența în comunicare și, desigur, sprijinul de la egal la egal.

Acesta este motivul pentru care proiectul TOPSIDE se constituie într-un proces inovator care are ca scop crearea unei oportunități de instruire pentru susținătorii de la egal la egal.

Despre programul de instruire TOPSIDE

Programa TOPSIDE are ca scop să ajute persoanele cu dizabilități intelectuale să instruiască și să ofere suport altor persoane cu dizabilități. A fost dezvoltată ca o programă incluzivă pentru a permite oricui să ia parte la cursuri. Și a fost dezvoltată plecând de la ideea că sprijinul este un proces natural între oameni. Cu toții oferim și primim sprijin informal, în toate aspectele de viață și în cadrul diferitelor tipuri de relații pe care le avem.

Obiectivul a fost să creăm un instrument flexibil care să permită instructorilor să utilizeze materialele astfel încât să se potrivească cel mai bine nevoilor și ambițiilor participanților la curs, respectând diferitele abilități și ritmuri ale persoanelor cu dizabilități intelectuale.

Abilitățile pe care le va învăța un susținător la egal la egal includ modalități de îmbunătățire a comunicării, de a oferi suportul potrivit, și de empatizare cu ceilalti. Susținătorii vor învăța să facă legătura dintre propriile lor experiențe de viață și activitatea de susținător, să își folosească experiențele pentru a le acorda suport celorlalți.

Cursul va aborda și alte valori sociale pe care susținătorii de la egal la egal trebuie să le adopte: incluziunea, gândirea centrată pe persoană, rolurile sociale apreciate și condiția de cetățean în cadrul propriei comunități.

Obiectivul îl constituie pregătirea persoanelor cu dizabilități intelectuale pentru a dobândi următoarele atitudini, competențe și abilități necesare rolului de susținător:

 • Abilitatea de a dezvolta relații
 • Respectul față de persoană și mediul său
 • Atitudinea deschisă / nu judeca pe nimeni
 • Respectarea deciziilor
 • Evitarea manipulării
 • Cunoașterea statutului de susținător de la egal la egal: „fără laudă“, fără a impune ceva
 • Comportamentul de „oaspete“ în viața persoanei cu dizabilități
 • Abilitatea de a relaționa între experiențe diferite
 • Încrederea (înțelegerea confidențialității, intimității…)
 • Atitudinea incluzivă

Persoanele cu dizabilități intelectuale vor învăța într-un mediu de viață reală și se vor comporta ca susținători de la egal la egal pentru a înțelege și a intra în rolul lor de susținători de la egal la egal. Ca urmare, trebuie definit un plan clar pentru susținători înainte de cursul propriu-zis, plan care trebuie comunicat cursanților. Acesta este elementul de bază ce trebuie utilizat și cu care trebuie să lucrați în cadrul programei.

Pentru a utiliza cât mai eficient materialul de curs, va trebui să învățați cum să lucrați împreună cu un co-instructor cu dizabilități intelectuale. El sau ea va juca un rol cheie în dezvoltarea și adaptarea cursului, în colaborare cu instructorul, și va indica gradul de relevanță al acestuia pentru grupului de persoane cu care veți lucra.

Dezvoltarea programei

Procesul de dezvoltare a programei constituie o parte importantă din proiect, deoarece programa a fost testată pe o perioadă de 6 luni timp de mai bine de 40 de ore în fiecare din țările participante: Cehia, Finlanda, Olanda, România, Scoția și Spania.

O echipă europeană de instructori și co-instructori cu dizabilități intelectuale a lucrat timp de doi ani pentru a dezvolta programa și a realiza activitățile de proiect.

Țările reprezentate în parteneriat acoperă diverse regiuni ale Europei, cu istorii diferite și cu moduri diferite de sprijin pentru persoanele cu dizabilități intelectuale. Procesul de analiză al sprijinului de la egal la egal, în cadrul parteneriatului, a fost o activitate foarte stimulantă.

Ghidul pentru activitatea tuturor partenerilor a fost un document cheie, Convenția ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

La nivel metodologic, partenerii și-au clarificat mai întâi rolul de susținător de la egal la egal și limitele stabilite. Odată “definit” profilul susținătorului de la egal la egal, partenerii și-au împărtășit unii altora metode concrete de lucru și exerciții pe care le utilizează pentru pregătirea noilor susținători de la egal la egal. Grație unei serii de întâlniri, aceștia și-au mai împărtășit exemple de bună practică și soluții pentru lucrul cu persoanele cu dizabilități, ca instructori. La final au păstrat înregistrările progreselor dezvoltării la nivel național, precum și lecțiile învățate. Toate aceste materiale au fost grupate și compilate pentru a forma programul de instruire TOPSIDE.

Echipa de Calitate a fost formată din experți independenți și a asigurat suportul pentru proces, adresând întrebări și analizând munca noastră. Părerile lor critice ne-au fost foarte utile în urmărirea reușitelor noastre și a punctelor noastre slabe.

Rolul Susținătorilor de la Egal la Egal

Susținătorul de la egal la egal va învăța cum să își îmbunătățeasca abilitățile de comunicare, cum să acorde sprijinul potrivit și cum să empatizeze cu ceilalți. Susținătorul va învăța cum să facă legătura între propriile sale experiențe de viață și cum să își folosească aceste exemple și propriile sale experiențe pentru a-i ajuta pe alții. Cursul va mai aborda și diferitele valori pe care susținătorul de la egal la egal le poate adopta: incluziune, gândire centrată pe persoană, viață bună, rolurile apreciate și rolul de cetățean în cadrul propriei comunități.

Susținătorii de la egal la egal pot oferi sprijin persoanelor care nu văd că au aceste oportunități. Susținătorii le pot deschide ochii pentru a vedea ce este posibil și pentru a aduce noi posibilități în viața celorlalte persoane asemeni lor.

O programă bazată pe abilități

Programul de instruire trebuie adaptat astfel încât toate abilitățile evidențiate în programă să poată fi fixate și predate în situații din viața reală. Abilitățile vor fi acumulate și consolidate în mod progresiv pentru fiecare tem în parte, așa cum este prezentat în ghidul pentru instructori.

Abilitățile pot fi împărțite în trei categorii:

 1. Abilități pentru Sprijinul de la Egal la Egal: se referă la comunicare, reacție și empatie în situații de grup sau față în față.
 2. Valori/Abilități de Incluziune: se referă la incluziune, gândire centrată pe persoană, roluri sociale apreciate, condiția de cetățean în propria comunitate
 3. Abilități Pragmatice: se referă la conectarea experiențelor din diferite aspecte de viață care au legătură cu incluziunea: casă, drepturi, lucru, etc. Adăugând aceste cunoștințe la abilități, susținătorii de la egal la egal vor putea să își acorde sprijin reciproc.

Graficul de mai jos prezintă cele trei categorii de abilități: