Savo, kaip tarpusavio pagalbą teikiančio asmens, vaidmens suvokimas

Pratimo tikslas

Tarpusavio pagalbą teikiantys asmenys supranta, kad jų ir pagalbą gaunančių asmenų vaidmuo gali pasikeisti, nes žmonės gali padėti vienas kitam skirtingomis patirtimis.

Kokį reikėtų naudoti metodą?

Šį pratimą galima atlikti artimiau susipažinus.

Kiekvienas išsirenka po tris pavyzdžius iš savo patirties, kuriuos galėtų pateikti kitiems. Pavyzdžiui, patirtis įsigyjant būstą, susirandant ypatingą darbą, apie gydymą ligoninėje, apie partnerystę ir t. t. Mokytojas padeda dalyviams atsirinkti ką nors originalaus, apie ką dar nebuvo kalbėta grupėje. Kiekvienas (su lektoriaus pagalba) nupiešia savo patirtį ant popieriaus lapo ir pasideda priešais save ant stalo. Tada kiekvienas pabando išvardyti po 3 dalykus iš kitų žmonių patirties, kurie jį sudomino.

Mokymų vadovas pateikia santrauką: kiekvienas žmogus yra naudingas, žmonės padeda vieni kitiems, pagalbą teikiančio asmens ir pagalbą gaunančio asmens vaidmenys gali persipinti.

Kokios medžiagos reikia

Popierius, žymekliai arba nedideli dovanų paveikslėliai.

Patarimai mokymų vadovams / papildoma informacija

Užuot piešus paveikslėlius ant popieriaus, galima panaudoti mažus dovanų paveikslėlius. Jei žmonės papasakoja savo patirtį, jie gauna dovanėlę kaip vertingos patirties simbolį. Kai dalyviai vėliau dalijasi savo patirtimi, jie gali pasidalyti ir dovanos simboliu, kad praktiškai parodytų davimo ir gavimo procesą.

Įgūdžių lavinimas atliekant kitus pratimus.

Svarbu keistis pagalbą teikiančiojo ir pagalbą gaunančiojo vaidmenimis. Kai pagalbą teikiantis asmuo pradeda su kitais elgtis kaip viršesnis, mes suteikiame jam galimybę pasikeisti vaidmenimis. Jis gali, pavyzdžiui, paklausti ko nors patarimo ar paprašyti pagalbos.

Mano kaip tarpusavio pagalbą teikiančio asmens – kaip lygiaverčio žmogaus vaidmens suvokimas. Vaidmenų plėtojimas. Socialiai vertinamo vaidmens suvokimas. Galios pusiausvyros suvokimas.

Pratimo atlikimo trukmė: 20 min

 

   

Leave a Reply